Uudised

Kuupäev: 04.07.2022 

Ukraina ALPA äpil juba ühe kuuga 10 000 allalaadimist ja kasutajaid 62 riigist! 
 

 

Hiljuti Hooandjas kogutud toetusest arendas ALPA Kids koostöös Ukraina õpetajatega ALPA rakenduse ukraina kultuurile ja haridusele vastavaks. Nüüd on rakendusest kättesaadavad 40 ukrainakeelset digiõppemängu, mis aitavad hoida Ukraina laste haridusteed, keelt ja kultuuri. Kõigest ühe kuuga on ukrainakeelse rakenduse leidnud 10 000 kasutajat 62 riigist!

“On äärmiselt tänuväärne tõdeda, et lisaks eesti keele ja kultuuri hoidmisele ja haridusliku nutisisu pakkumisele, saame nüüd aidata ka Ukraina lastel enda keelt ja kultuuri hoida. Meie juunis avalikustatud tasuta rakendusel on juba üle 10 000 kasutaja nii Ukrainas kohapeal kui ka Poolas, Tšehhis, Saksamaal ja mujal. Suur osa kasutajaid on meid ise leidnud otsides ukrainakeelseid õppemänge. See näitab, et vajadus on suur ning olime enda kiire reageerimise ja Eesti rahva toega abiks õiges kohas,” sõnab ettevõtte tegevjuht Kelly Lilles. 

 

Lisaks ukrainakeelse rakenduse arendamisele aitab ALPA meeskond Ukrainast Eestisse saabunud lastel kohaneda eestikeelses haridussüsteemis. Tänu Heateo Haridusfondi hiljutisele toetusele sai ALPA Kids võimaldada ka 100 Eesti haridusasutusel, kes on võtnud vastu Ukrainast saabunud põgenikke, võtta aastaks digiõppemängud õppevahendina tasuta kasutusele. Kokku oli Hooandja projektil 74 toetajat, kellest kolm tegid keskmisest oluliselt suurema toetuse. Üheks suurtoetajaks oli nt Eesti Virtuaal- ja Liitreaalsuse Assotsiatsiooni eestvedaja Märt Lume. 

 

“Keeleõppe puhul on suureks kitsaskohaks õpetajate nappus ja ka muukeelsetele lastele sobilike õppematerjalide puudus. Digitehnoloogia annab võimaluse interaktiivseks ja mänguliseks õppimiseks ning toetab uute teadmiste kinnistamist ka kodus. Muu kodukeelega laste lõimimine eestikeelsesse haridusse on Ukrainast saabunute kontekstist väga aktuaalne teema, milles õpetajad ALPA võimalusi väga hindavad.” selgitab Lilles. 

 

Praegusel ajal on väga oluline, et Ukraina lapsed välismaal viibides enda emakeelt ja kultuuri hoida, sest ühel hetkel loodab enamik peresid kodumaale naasta. Ukrainast Eestisse saabunud õpetaja Ludmila Butsmai Pavlovska kiidab samuti algatust. “ALPA kvaliteetsed õppemängud on suureks abiks, et emakeelset õpet mängulises keskkonnas jätkata. Mängud motiveerivad kergesti jätma meelde ja õppima uusi teadmisi, arendavad tähelepanu, mälu, kõne ja loogilist mõtlemist, lisaks loovad head tuju. Mul on eriti hea meel, et Eesti rahvas toetas selle projekti elluviimist ja et õppesisu on tehtud kõigile tasuta kättesaadavaks,“ räägib ta.

 

Kuupäev: 29.06.2022

Tule mängi ALPA mänge Pere ja Kodu veebis! 
 
 

Hõige lastele „Kõik lapsed mängima!“ on nüüd sama, mis hõige lapsevanematele „Kõik lapsed õppima!“. ALPA Kids loob koos Eesti õpetajatega digiõppemänge, kus saab õppida eesti tähestikku, numbreid ning laiendada sõnavara Eesti looduse teemal, mängudesse on põimitud palju Eesti kultuuri. Väga hea meel on aga, et ALPA Kids ning Pere ja Kodu tegutsevad nüüd koos! 

 

Avasime Pere ja Kodu veebis eraldi mängunurga, kus lapsed saavad kõiki ALPA digiõppemänge otse arvutekraanil mängida! Mis aga kõige ägedam – ALPA mängud on nii harivad ja asjalikud, et neid võiks iga ema ja isa lastele täitsa süümepiinadeta mõneks ajaks lubada!

ALPA Mängunurk: https://perejakodu.delfi.ee/leht/alpa-mangunurk

 

Allikas: https://perejakodu.delfi.ee/artikkel/120028412/tule-mangi-alpa-mange-pere-ja-kodu-veebis

 
ALPA õpetab Heateo Haridusfondi toel Ukrainast saabunud lastele eesti keelt 

 

Heateo Haridusfond toetas hiljuti algatusi, mis aitavad Ukraina lastel haridusteed jätkata ning paremini Eesti haridussüsteemi sulanduda. Seeläbi sai toetust ka haridustehnoloogia startup ALPA Kids, kelle poolt loodud digiõppemängud aitavad Ukrainast saabunud lastele eesti keele selgeks õpetada.

Hetkel on võimalus ka esimesel 100 Eesti haridusasutusel, kes on võtnud vastu Ukrainast saabunud põgenikke, saada kiirema kohanemise eesmärgil endale digiõppemängud aastaks õppevahendina tasuta kasutada.

Foto: Sulev Lange

Tänaseks on Eestisse saabunud juba üle 40 000 Ukraina põgeniku, enamasti naised ja lapsed. Ukrainast pärit õpetajad on leidnud võimalusi asuda tööle Eesti haridusasutustes ning ka Ukrainast saabunud laste ja noorte haridustee jätkamine on tehtud kiirelt võimalikuks, et aidata kaasa kiiremale kohanemisele.

„Keeleõppe puhul on suureks kitsaskohaks õpetajate nappus ja ka muukeelsetele lastele sobilike õppematerjalide puudus. Digitehnoloogia annab võimaluse interaktiivseks ja mänguliseks õppimiseks ning toetab uute teadmiste kinnistamist ka kodus,“ selgitab ALPA Kidsi tegevjuht Kelly Lilles. „Oleme tänulikud Heateo Haridusfondile, kes näeb võimalust ALPA digiõppemängudega aidata kaasa Ukraina laste ja noorte kiiremale lõimumisele ning seeläbi saame tõesti võimaldada esimesele 100 haridusasutusele, kes registreerivad ennast aadressil www.alpa.ee/haridusfond, võimaluse saada aastaks ALPA eestikeelsete digiõppemängude täispakett õppevahendina tasuta kasutamiseks,“ rõõmustab Lilles.

ALPA Kids loob koos Eesti õpetajatega digiõppemänge, kus saab õppida eesti tähestikku, numbreid jpm ning laiendada sõnavara Eesti looduse teemal. Mängud on suunatud 3–8 aastastele vanustele, kuid muu kodukeelega laste puhul on sihtrühma vanuseks kuni 2. kooliaste. „Mobiilirakenduses on muu kodukeelega lastele spetsiaalne kõneaeglusti, mis automaatselt aeglustab rakenduses kõnet – seeläbi saab eesti keelt ka hõlpsamini õppida“, kinnitab Lilles.

ALPA võitis ka Haridus- ja Teadusministeeriumi välja antava rahva lemmiku „Keeleteo auhinna 2021“ ning 2022. aasta auhinna „Lastega ja lastele“, mida annavad välja Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei ja partnerid. ALPA eestikeelsetel mängudel on kokku üle 65 000 kasutaja. Nende seas üle 350 haridusasutuse, kes on otsustanud ALPA mänge kasutada õppetöös. Muu kodukeelega laste lõimimine eestikeelsesse haridusse on Ukrainast saabunute kontekstist väga aktuaalne teema, milles õpetajad ALPA võimalusi väga hindavad.

Foto: erakogu

Anastasiia Illiashenko, Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpiabi õpetaja:

Kust sa pärit oled ja kuidas sa Eestis kohanesid?

Olen 18-aastane ja sündisin Kiievis. 2015. aastal kolisime ema ja kasuisaga Tallinnasse. Uus kultuuriruum, kombed ja elustiil olid mulle alguses harjumatud, aga see, et alustasin õpinguid kohe eestikeelses koolis, aitas mul oluliselt kiiremini kohaneda.

Mida sa Tallinna Saksa Gümnaasiumis praegu teed?

Tean, kui raske on eesti keele õppimine nullist. Praegu, olles ise lõpetanud Tallinna Saksa Gümnaasiumi, on mul hea võimalus siin panustada ja anda eesti keele õpiabi tunde väiksematele lastele, kes on Ukrainast siia kooli tulnud.

Katsetasite lastega ALPA mänge. Kuidas teil seni läinud on?

ALPA mängud on laste lemmikud! Koolis on tore võimalus kasutada neid nii interaktiivsel tahvlil kui tahvelarvutites. Mulle meeldib, et seal on nii palju kategooriaid ja erinevaid mänge, millest iga laps võib midagi enda jaoks leida. Samuti on tore, et seda rakendust on tohutult lihtne kasutada. Lapsed on lihtsalt vaimustuses sellest uuenduslikust ja mängulisest õppevõimalusest.

 

 

Foto: erakogu

 

Kaarel Rundu, Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktor:

Kui palju on teie koolis Ukrainast saabunud lapsi? Kuidas olete enda majas nende lõimumise lahendanud?

Tänase seisuga on meil 19 õpilast, kes õpivad põhikooli erinevates klassides. Pakkusime õpilastele välja võimaluse osaleda ukrainakeelses distantsõppes koos huvitegevuse ja täiendava keeleõppega, aga pered olid huvitatud kiirest kohanemisest ja soovisid õppida tundides koos meie õpilastega. Lisaks ainetundidele pakume neile täiendavat keeleõpet. Hetkel toimub keeleõpe vanusepõhistes gruppides.

Kuidas olete keeleõppe korraldanud? Kas digivahendid saavad siin olla toeks?

Õpetajad lähtuvad keeleõppel väga palju õpilastest. Eesmärk on toetada neid võimalikult hästi ja kiiresti kohanema ning teisest küljest arvestada Ukraina õpilaste koormustaluvusega hetkeolukorras. Meie kooli õpetajad on kohandanud erinevaid keeleõppe materjale, et need oleksid võimalikult lapsesõbralikud ja leiaksid ainetundides kasutamist. Digiõppematerjale, mis oleksid just Ukraina lastele eakohased, sisukad ja paslikud ei ole veel väga palju, aga nii lastele kui ka õpetajatele on olnud suureks abiks ALPA mängud. Tegime õpetajatele ka ALPA koolituse, et kõik oleksid nende võimaluste ja lahendustega kursis ning saaksid seda kasutada õppetöös. Ja saan aru, et õpilastele see väga hästi läheb peale ja toetab samas eesti keele omandamist.

Kuupäev: 02.06.2022

ALPA võitis Presidendi Kantselei ja Õiguskantsleri Kantselei auhinna “Lastega ja lastele”
 

Eilsel päikesepaistelisel lastekaitsepäeval oli meil ALPA tiimiga au külastada Eesti Vabariigi presidenti Alar Karist ja saada “Lastega ja lastele” laste- ja noortežürii tunnustus, millega tänatakse organisatsioone ja inimesi, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja prede käekäiku kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil. 

 
Foto: Raul Mee

Kuupäev: 17.03.2022

ALPA võitis Keeletegu 2021 auhinna kategoorias “Rahva lemmik”
 

Aitäh kõigile, kes meie poolt hääletasite! Aitäh Haridus- ja Teadusministeerium, Emakeele Selts ja Keeleamet sellise toreda konkursi eest! Teie toetus motiveerib meie tiimi veelgi innukamalt tegema head Eesti asja!

ALPA aitab hoida keelt ja kultuuri 126 riigis ja eesti keelt õpitakse meie rakenduse abil ka siinsamas Eestis. Õpivad need, kes on siia sündinud ja juba ka need, kes on 2 viimase nädala jooksul siia saabunud.

Lubame jätkuvalt hoida keelt ja kultuuri mänguliselt lastele lähedal!