Unity praktikant

Eesti haridustehnoloogiaettevõte ALPA Kids pakub tasustatud praktikakohta Unity arenduses.
Loome koostöös koolide ja lasteaedadega kultuuripõhiseid digiõppemänge 3-8aastastele lastele. Meie mängudes saavad lapsed õppida värve, numbreid, tähestikku jpm läbi kohaliku kultuuri ja looduse näidete. Eestis on meil kokku üle 70 000 kodukasutaja ning 300 haridusasutust rikastab ALPA mängudega enda õppetööd.

Praktika käigus saad luua Unitys uusi digiõppemänge, millel on tõeline ühiskondlik mõju.
Tule õpi valdkonna kogenud tegijatelt ja saa selle eest ka tasu!

Praktika kestus: 2-6 kuud

Eeldused praktikandile: eelnev Unity kogemus või väga suur kirg õppida ja areneda kiirelt Unity keskkonnas ja mänguarenduses

Tutvu meie tegemistega aadressil www.alpa.ee ja Facebookis https://www.facebook.com/alpakidsestonia/.

Meie eestikeelse rakenduse saab allalaadida siit:
Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AblasAlpa.AlpaOnUnity
iOS – https://apps.apple.com/us/app/alpa-harivad-m%C3%A4ngud-lastele/id1475639110

Võta ühendust:
Mikk Lilles
mikk@alpa.ee
+372 56926304
FB Messenger
WhatsApp

Estonian educational technology company ALPA Kids is offering paid internship in Unity development.
Together with schools and kindergartens we develop culture-based e-learning games for children aged 3-8. In ALPA games children can learn the essentials like colours, numbers, the alphabet etc through the examples of its own culture and nature. Our Estonian language app has 70 000 users and 300 educational institutions enrich their teaching methods with ALPA.

During the internship you can create new learning games in Unity that make real impact to education.
Come and learn from our experienced developers and get paid as well!

Duration: 2-6 months

Intern profile: previous experience in Unity or great desire to learn and grow fast in the Unity environment and in game development.

Read more about us on www.alpa.ee and get to know us from Facebook https://www.facebook.com/alpakidsestonia/.

Our Estonian language apps are available here:
Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AblasAlpa.AlpaOnUnity
iOS – https://apps.apple.com/us/app/alpa-harivad-m%C3%A4ngud-lastele/id1475639110

Contact me:
Mikk Lilles
mikk@alpa.ee
+372 56926304
FB Messenger
WhatsApp