/English below/

 

ALPA KIDS PLATVORMI PRIVAATSUSTINGIMUSED

Viimati uuendatud: 21. oktoober 2022

ALPA Kids kogub isikuandmeid veebisaidi www.alpa.ee ja muude ALPA Kids poolt hallatavate domeenide ning meie iPhone’i ning Androidi mobiilirakenduste („ALPA Kids Platvorm“) kasutajate kohta. Isikuandmete kogumine ja kasutamine võimaldab meil osutada teile ALPA Kids Platvormi kaudu pakutavaid teenuseid, sealhulgas ALPA Kids digiõppemänge eesmärgiga viia läbi kasutajatele suunatud ALPA Kids mänge ja kursuseid, samuti võimaldada osta ALPA Kids e-poe vahendusel pakutavaid tooteid, tellida ALPA Kids Platvormil digiõppemänge ning muid pakutavaid teenuseid ja pakkuda teile ALPA Kids Platvormil paremat kasutajakogemust. ALPA Kids kogub ja kasutab isikuandmeid vastavalt käesolevatele Privaatsustingimustele („Privaatsustingimused“), milles muu hulgas kirjeldatakse, milliseid isikuandmeid ALPA Kids kogub, milleks me neid andmeid kasutame ja kellel on isikuandmetele juurdepääs.
ALPA Kids Platvormi Privaatsustingimused on koostatud ning isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (EL) 2016/679 ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusele.
Palume teil Privaatsustingimused hoolikalt läbi lugeda, sest need sisaldavad muu hulgas olulist teavet teie kui andmesubjekti õiguste kohta.


Vastutav töötleja

Teie isikuandmete vastutav töötleja on ALPA Kids OÜ, registrikood 14547512, aadress: Laki tn 19, Tallinn 12915, Eesti („ALPA Kids“ või „meie“).

 

1. MILLISEID ANDMEID ME KOGUME JA KUIDAS ME NEID KASUTAME?

Privaatsustingimuste tähenduses on „isikuandmed“ mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

1.1 ALPA Kids Platvormi kasutusandmed

Me arendame ja täiustame pidevalt ALPA Kids Platvormi, pakutavaid digiõppemänge ning püüame muuta neid kasutajatele mugavamaks ja meeldivamaks. Selle jaoks on meil vaja teada, milline teave ja millised digiõppemängud ALPA Kids Platvormi kasutajaid enim huvitab, kui sageli kasutajad ALPA Kids Platvormi külastavad ja seal nagiveerivad, milliseid veebibrausereid ja/või seadmeid kasutatakse jms.

Kui te külastate ALPA Kids Platvormi või kasutate digiõppemänge, võidakse teatud andmeid koguda teie jaoks märkamatult, kasutades selleks mitmesuguseid tehnoloogiaid nagu küpsised, veebisildid ja veebimajakad, ning navigatsiooniandmeid (logifailid, serverilogid, klikiandmed, veebisaidi skriptid). Osa neist andmetest saadab teie veebibrauser või mobiiliseade automaatselt – näiteks teie sirvitava veebisaidi või eelmisena külastatud veebisaidi URL, teie arvuti või mobiilseadme IP-aadress ja parajasti kasutatav veebibrauseri versioon – lisaks salvestatakse teie ALPA Kids Platvormi saabumise aeg ja veebisaidid, mida te täpsemalt ALPA Kids Platvormil külastate.

Kasutame ALPA Kids Platvormi ja pakutavate digiõppemängude kasutusandmete kogumiseks ning analüüsimiseks erinevate koostööpartnerite poolt pakutavaid vahendeid ning tööriistu. Loetelu meie koostööpartnerite kohta leiate Privaatsustingimuste punktis 2.

Isikuandmete kogumise õiguslikuks aluseks on meie ning teie (või teie poolt esindatava ettevõtte) vahel sõlmitud lepingu täitmine või lepingueelsete toimingute tegemine, eesmärgiga osutada teile (või teie poolt esindatavale ettevõttele) ALPA Kids Platvormil pakutavaid teenuseid, või meie õigustatud huvi, kui leping on sõlmitud või sõlmitakse meie ja teie poolt esindatava ettevõtte vahel, ja/või meie õigustatud huvi ALPA Kids Platvormi ning pakutavaid teenuseid edasi arendada.

1.2 Kasutajakonto loomisega seotud teave

Teatud ALPA Kids Platvormil pakutavatele teenustele juurdepääsemiseks ja kasutamiseks võime paluda teil luua isikupärastatud kasutajakonto, tehes seda kas valitud e-posti aadressi ning parooli kaudu või kasutades kolmandate osapoolte (nagu näiteks Facebook, Google või Apple) poolt pakutavaid identifitseerimisvahendeid.

Isikuandmete kogumise õiguslikuks aluseks on meie ning teie kui füüsilise isiku vahel sõlmitud lepingu täitmine, või meie õigustatud huvi, kui leping on sõlmitud meie ja teie poolt esindatava ettevõtte vahel

1.3 Personaalse õpiraja teenusega seotud teave

ALPA Kids Platvormi personaalse õpiraja teenusele juurdepääsemiseks ja selle kasutamiseks võime paluda teil sisestada, lisaks Privaatsustingimuste punktis 1.2 väljatoodud isikupärastatud kasutajakonto loomiseks vajalikele andmetele (kohaldub juhul, kui teil puudub kasutajakonto), teenuse kasutaja (eelkõige lapse) isikupärastatud avatari loomiseks valitud teenuse kasutaja hüüdnime, vanuse, soo ja emakeele.

ALPA Kids Platvormi personaalse õpiraja teenuse osutamise raames kogume me täiendavalt digiõppemängude kasutusandmeid, mis on saadud teenuse kasutaja interaktsioonist ALPA Kids Platvormiga, eesmärgil, et ALPA Kids saaks viia läbi õpianalüütikat teenuse kasutaja õppimismeetodite paremini mõistmiseks, personaliseerimiseks ja optimeerimiseks. Meie poolt personaalse õpiraja teenuse osutamisel kogutavad digiõppemängude kasutusandmed on, lisaks Privaatsustingimuste punktis 1.1 väljatoodud andmetele, teave erinevate valikute tegemise kohta nii konkreetse digiõppemängu valimisel kui ka konkreetse digiõppemängu raames, digiõppemängu kestusaeg, tulemused ja muud digiõppemänguga seotud andmed.

Kasutame ALPA Kids Platvormi personaalse õpiraja teenusega seotud teabe, sealhulgas valitud digiõppemängu kasutusandmete kogumiseks ja analüüsimiseks erinevate koostööpartnerite poolt pakutavaid vahendeid ning tööriistu. Loetelu meie koostööpartnerite kohta leiate Privaatsustingimuste punktis 2.

Isikuandmete kogumise õiguslikuks aluseks on meie ning teie (või teie poolt esindatava ettevõtte) vahel sõlmitud lepingu täitmine või lepingueelsete toimingute tegemine, eesmärgiga võimaldada teile (või teie poolt esindatavale ettevõttele) kasutada ALPA Kids Platvormil pakutavat personaalse õpiraja digiõppemängu, või meie õigustatud huvi, kui leping on sõlmitud või sõlmitakse meie ja teie poolt esindatava ettevõtte vahel, ja/või meie õigustatud huvi ALPA Kids Platvormi ning pakutavat personaalse õpiraja teenust edasi arendada.

1.4 Tehinguandmed

Kui te esitate ALPA Kids Platvormil ja/või selle vahendusel (kasutades näiteks Google Play Store või App Store rakendustepoodi) tellimuse tasulise digiõppemängu, personaalse õpiraja teenuse, mis tahes muu teenuse või ALPA Kids e-poes pakutava toote ostmiseks ja kasutamiseks, võime me koguda andmeid teie maksete ja tehingute kohta ning tehinguga seotud muud teavet nagu tellimuse sooritaja ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, esindatava organisatsiooni nimi (kui tellimus tehakse juriidilise isiku nimel), telefoninumber, e-posti aadress ja muud kontaktandmed, makseviis, arvelduskonto number ja omanik, panga nimi, kohaletoimetamise aadress ning muu tellimusega seotud asjakohane informatsioon.

Tehinguandmete kogumise õiguslikuks aluseks on meie ning teie kui füüsilise isiku vahel sõlmitud lepingu täitmine, või meie õigustatud huvi, kui leping on sõlmitud meie ja teie poolt esindatava ettevõtte vahel.
Töötleme kogutud isikuandmeid ka selleks, et täita meile kehtivatest raamatupidamis- ja maksualastest õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Sel juhul on isikuandmete töötlemise aluseks õigusaktide sätted, mis kohustavad meid isikuandmeid töötlema.

1.5 Päringud ja vastused

Kui te saadate meile ALPA Kids Platvormi kaudu päringu, töötleme me teie kontaktandmeid ja päringu sisu, et sellele vastata.

Nende andmete kogumise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi vastata meie ja meie poolt pakutavate teenustega seotud päringutele.

1.6 Õiguslike nõuetega seotud andmed

Kui selleks on vajadus, võime töödelda isikuandmeid järgimaks meie õigustatud huvi esitada, menetleda või kaitsta õiguslike nõudeid, mis tõusetuvad meie ning teie (või teie poolt esindatava ettevõtte) vahel sõlmitud lepingust.


1.7 Otseturundus

Kui te annate nõusoleku ALPA Kids Platvormi mobiilirakenduste nn push-teavituste saamiseks ja/või e-kirjade saamiseks, sisestades selleks oma e-posti aadressi, võime kasutada mobiilirakenduste nn push-teavitusi ja/või teie e-posti aadressi uudiste, pakkumiste ning muude turunduslike teadaannete saatmiseks.

Teile otseturundussisu saatmise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek või meie õigustatud huvi reklaamida ALPA Kids Platvormi ning anda teile teavet ALPA Kids ja ALPA Kids Platvormil pakutavate teenuste kohta. Teil on igal ajal õigus tagasi võtta otseturundusmaterjalide saamiseks antud nõusolek, võttes meiega ühendust e-posti aadressil alpa@alpa.ee ja/või keelates kasutatavas ALPA Kids Platvormi mobiilirakenduses nn push-teavituste saamise. Täiendavalt on teil võimalus keelata oma e-posti kasutamine otseturunduseks, klõpsates meilt saadud sõnumis sisalduvat loobumislinki.


1.8 Küpsised

Küpsised – mis need on?

Küpsised on väikesemahulised tekstifailid, mille ALPA Kids Platvorm võib teie külastuse käigus teie seadmesse salvestada. Küpsiste abil saab ALPA Kids Platvormi kasutamise hõlbustamiseks meeles pidada teie valikuid ja eelistusi, et neid ei peaks igal külastusel või igal veebisaidil uuesti sisestama.

Milliseid küpsiseid me kasutame?

ALPA Kids Platvorm kasutab küpsiseid, et salvestada teie IP-aadress ja sirvimisinfo, sealhulgas informatsioon külastatud veebisaitide ja seal veedetud aja kohta, ning talletada ALPA Kids Platvormi kasutamise jaoks teie kasutatava seadme andmed ja eelistused.

Me kasutame küpsiseid ka veebiliikluse, rakenduse ning kasutajate toimingute jälgimiseks ALPA Kids Platvormil – neid andmeid kasutame me külastajate käitumise analüüsimiseks ja parema kasutajakogemust pakkumiseks.

Küpsiste abil saame me:
  – pakkuda teile ALPA Kids Platvormi külastamisel paremat kasutajakogemust;
  – võimaldada teil määrata isiklikke eelistusi;
  – koguda statistikat ALPA Kids Platvormi kasutamise kohta; ja
  – mõõta reklaamide tõhusust.

ALPA Kids Platvormil kasutame me järgmisi küpsiseliike:
Funktsionaalsusküpsised

Funktsionaalsusküpsised on vajalikud, et võimaldada teil ALPA Kids Platvormil ringi navigeerida ja kasutada selle funktsioone. Funktsioonaalsusküpsiseid kasutatakse näiteks rakendustes teie kasutajakonto sisselogimisandmete meeldejätmiseks.

Statistilised küpsised

Statistilised küpsised koguvad anonüümset statistikat selle kohta, kuidas kasutajad ALPA Kids Platvormi mobiilirakendusi kasutavad. Statistilised küpsised võivad näiteks aidata meil mõista, kuidas kasutajad ALPA Kids Platvormi mobiilirakendusi sirvivad ja kasutavad ning milliseid selle osi kasutatakse enim. Statistilised küpsised salvestatakse teie seadmesse ja neid kasutatakse ainult teie nõusoleku alusel.

Kui kaua küpsised minu seadmes püsivad?

Küpsised jagunevad kahte kategooriasse, millest sõltub ka teie seadmes püsimise aeg.

Sessiooniküpsised

Sessiooniküpsised luuakse üksnes sessiooni ajaks ja neid hoitakse seadmes kuni te brauseri või mobiilirakenduse sulgete. Sessiooniküpsised ei salvestata teie seadme kõvakettale.

Püsiküpsised

Püsiküpsiseid hoitakse teie kõvakettal, kuni te need kustutate või need aeguvad. Püsiküpsistest saadud andmeid võime me säilitada maksimaalselt 2 aastat.

Küpsised salvestatakse teie seadmesse vaid teie nõusolekul, välja arvatud küpsised, mis on vajalikud ainult ALPA Kids Platvormi tehniliseks toimimiseks. Palume siiski arvestada, et kui te küpsiste kasutamisega ei nõustu, ei pruugi teatud te teatud ALPA Kids Platvormi funktsioone kasutada.

Samuti palume arvestada, et kolmandad isikud (näiteks reklaamivõrgustikud ning veebiliikluse analüüsijad ja muude väliste teenuste pakkujad) võivad kasutada küpsiseid, mille üle meil kontroll puudub.

Kuidas küpsiseid hallata?

Te saate küpsiseid hallata ja/või kustutada oma äranägemisel – üksikasjalikumalt vt www.youronlinechoices.com. Teil on võimalus kustutada kõik oma seadmes olevad küpsised ning enamikku veebibrausereid saab seada küpsistest keelduma. Ent kui te seda teete, võib juhtuda, et teatud eelistused tuleb igal külastusel uuesti käsitsi sisestada ning osa teenuseid ja funktsioone ei pruugi töötada.

 

2. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA AVALDAMINE

Teeme kõik meist sõltuva, et hoida teie isikuandmed kaitstuna ning nõuame oma töötajatelt ja partneritelt ranget turvalisust ja konfidentsiaalsust.

Võime avaldada teie isikuandmeid:

  – oma usaldusväärsete teenusepakkujatele, kes osutavad meile või teile teenuseid volitatud töötlejatena vastavalt meie juhistele. Teie isikuandmete kasutamine on alati meie kontrolli all ja me vastutame selle eest;
  – ametivõimudele, kui see on seadusest tulenevalt kohustuslik või kui ametiasutus esitab meile õiguspärase teabenõude; ja
  – seoses meie ühinemise, ülevõtmise või meie ettevõtte või selle osa müügiga.

Privaatsustingimuste päises märgitud „viimati uuendatud“ kuupäeva seisuga kasutame me järgnevaid volitatud töötlejaid vastavatel eesmärkidel:

  – Google Analytics, mis pakub meile analüütikateenust jälgimaks kasutajate navigeerimist ja kasutusandmeid ALPA Kids Platvormi mobiilirakendustes;
  – AWS SageMaker, mis pakub meile analüütikateenust analüüsimaks personaalse õpiraja teenuse kasutaja kasutusandmeid ALPA Kids Platvormi mobiilirakenduses valitud konkreetse digiõppemängu kasutamise kohta õpianalüütika eesmärgil;
  – Facebook SDK, mis pakub meile teenust analüüsimaks kasutajate poolt ALPA Kids Platvormi mobiilirakenduste allalaadimist;
  – Google Play Store, App Store ja Maksekeskus AS, mis pakuvad meile makseteenuseid võimaldamaks sooritada ALPA Kids Platvormil ja/või selle vahendusel makseid meie poolt pakutavate digiõppemängude, mis tahes teenuste ja e-poes saadaolevate toodete tellimiseks ning ostmiseks.

Võime täiendavalt teie isikuandmeid avaldada:

  – ALPA Kids töötajatele, kes vastutavad kliendikoostöö eest ning toetavad kliendisuhteid, samuti töötajad raamatupidamise, IT hoolduse, äritegevuse analüüside ja planeerimise funktsioonides;
  – meie kliendisuhtluse haldamiseks kasutatavate IT süsteemide tarnijatele ja pilveteenuse osutajatele ning audiitoritele;
  – pankadele;
  – meie volitatud töötlejatele ning muudele isikutele, kes on seotud lepingu täitmisega;
  – isikutele, kes aitavad meil lepingust tulenevaid õigusi kasutada (kes pakuvad võlgade sissenõudmise teenuseid, juriidilised konsultandid, kohtud, krediidiinfo ettevõtted jms);
  – võimalike ühinemiste, ülevõtmiste või meie varade täieliku või osalise müügiga seotud pooltele.

Me ei edasta teie isikuandmeid Euroopa Liidust ega Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole.

 

3. KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME?

Me säilitame teie isikuandmeid vaid nii kaua, kui see on Privaatsustingimustes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik või õigusaktide kohaselt nõutud. Enamikku teie isikuandmetest säilitatakse kuni teie ja ALPA Kids vahelise kliendisuhte lõpuni, st kuni teie ALPA Kids Platvormi kasutajakonto on aktiivne (kasutajakonto olemasolul). Neid andmeid võime me säilitada kuni 2 aastat pärast teie ALPA Kids Platvormi kasutajakonto kehtivuse lõppu.

Teatud isikuandmeid võidakse säilitada ka pärast kliendisuhte lõppu, kui kehtivad õigusaktid seda nõuavad või lubavad. Näiteks raamatupidamise algdokumente (näiteks sõlmitud lepingute koopiaid ja arveid) säilitame 7 aastat alates vastava majandusaasta lõpust, nagu nõuab kohalduv õigus. Lepinguga seotud isikuandmeid säilitame 10 aastat alates lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise korral.

Kui teie isikuandmete säilitamine pole enam õigusaktide alusel nõutud ega kummagi poole õiguste või kohustustega seoses vajalik, kustutame me teie isikuandmed jäädavalt, kui te ei ole meile andnud vastupidiseid juhiseid ja me ei ole sõlminud kokkulepet andmete pikemaajaliseks säilitamiseks.

 

4. PRIVAATSUSTINGIMUSTE UUENDAMINE

Me võime aeg-ajalt Privaatsustingimusi uuendada. Kui me uuendame Privaatsustingimusi, teavitame teid sellest ALPA Kids Platvormil. Viimati uuendati Privaatsustingimusi eespool märgitud „viimati uuendatud“ kuupäeval.

 

5. TEIE ÕIGUSED

Teil on õigus tutvuda enda isikuandmetega, mida me töötleme, taotledes nendele juurdepääsu. Õigusaktidega ettenähtud ulatuses on teil õigus andmetega tutvuda, neid parandada, ajakohastada, muuta või kustutada.
Kui isikuandmed teie nõudmisel kustutatakse, säilitame me neist koopiad vaid juhul, kui see on vajalik meie ja kolmandate isikute õigustatud huvide kaitseks, ametivõimude korralduste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks, rikete kõrvaldamiseks või teiega sõlmitud lepingute täitmise tagamiseks. Palume siiski arvestada, et teatud isikuandmed on Privaatsustingimustes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks tingimata vajalikud või õigusaktide alusel nõutavad. Neid andmeid te kustutada ei saa.

Kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Vastavalt isikuandmete kaitse õigusaktides sätestatud tingimustele on teil teatud juhtudel õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist ja ka esitada vastuväiteid teatud isikuandmete töötlemisele.

Teil on isikuandmete kaitse õigusaktides sätestatud tingimustel õigus andmete ülekandmisele, st õigus saada enda isikuandmeid korrastatud kujul üldkasutatavas masinloetavas vormingus ja edastada neid oma äranägemisel teisele vastutavale töötlejale.

Avaldused eespool nimetatud õiguste kasutamiseks palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil alpa@alpa.ee.

Kui te leiate, et me ei töötle teie isikuandmeid nõuetekohaselt, on teil õigus esitada kaebus oma riigi andmekaitseasutusele. Eestis on selleks Andmekaitse Inspektsioon. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed leiate siit: www.aki.ee.

 

6. TURVALISUS

Kasutame asjakohaseid organisatsioonilisi, tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid (sealhulgas füüsilisi, elektroonilisi ja administratiivseid) isikuandmete kaitsmiseks kaotsimineku, hävimise, väärkasutamise ning loata juurdepääsu või avaldamise eest. Näiteks võimaldame me teie isikuandmetele juurdepääsu üksnes volitatud töötajatele ja töövõtjatele, kes vajavad neid oma tööülesannete täitmiseks.

Palume arvestada, et kuigi me püüame isikuandmete turvalisust mõistlike meetmetega kaitsta, ei välista ükski süsteem täielikult kõiki võimalikke turvariske.

 

7. ALPA KIDS KONTAKTANDMED

Kui teil on küsimusi seoses Privaatsustingimuste või isikuandmetega, mida me teie kohta töötleme, palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil alpa@alpa.ee.

 

 

***

 

 

ALPA KIDS PLATFORM PRIVACY POLICY

Last updated: 21 October 2022

ALPA Kids collects personal information about users of the www.alpa.ee website and other domains operated by ALPA Kids, and about users of our iPhone and Android mobile applications (“ALPA Kids Platform“). The collection and use of personal data allows us to provide you with the services offered through the ALPA Kids Platform, including ALPA Kids digital learning games, for the purpose of providing ALPA Kids games and courses targeted at users, as well as to enable you to purchase products offered through the ALPA Kids e-shop, to subscribe to digital learning games and other services offered through the ALPA Kids Platform, and to provide you with a better user experience on the ALPA Kids Platform. ALPA Kids collects and uses personal information in accordance with this Privacy Policy (“Privacy Policy”), which describes, among other things, the types of personal information that ALPA Kids collects, the purposes for which we use that information, and who has access to the personal information.
The ALPA Kids Platform Privacy Policy has been prepared and personal data are processed in accordance with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 and the Personal Data Protection Act of the Republic of Estonia.
Please read this Privacy Policy attentively as it contains, among other things, important information about your rights as a data subject.


Data controller

The data controller for your personal data is ALPA Kids OÜ, registry code 14547512, address: Laki tn 19, Tallinn 12915, Estonia (“ALPA Kids” or “we” or “us”).

1. THE DATA WE COLLECT AND HOW WE USE IT?

For the purposes of this Privacy Policy, “personal data” means any data relating to an identified or identifiable natural person.

1.1 ALPA Kids Platform usage information

We continue to develop and improve the ALPA Kids Platform, the digital learning games offered and strive to make them more user-friendly and enjoyable. In order to do this, we need to know which information and digital learning games are of the greatest interest to users of the ALPA Kids Platform, how often users visit and browse the ALPA Kids Platform, which web browsers and/or devices are used, etc.

When you visit the ALPA Kids Platform or use the digital learning games, certain data may be collected without your knowledge using various technologies such as cookies, web tags and web beacons, and navigation data (log files, server logs, clickstream data, website scripts). Some of this information is sent automatically by your web browser or mobile device – for example, the URL of the website you are browsing or have previously visited, the IP address of your computer or mobile device and the version of the web browser you are currently using – as well as the time you arrived at the ALPA Kids Platform and the websites you specifically visit on the ALPA Kids Platform.

We use tools and instruments provided by various partners to collect and analyse data on the use of the ALPA Kids Platform and the digital learning games we offer. For a list of our partners, see Section 2 of the Privacy Policy.

The legal basis for the collection of personal data is the performance of a contract or pre-contractual activity between us and you (or the company you represent) for the purpose of providing the services to you (or the company you represent) on the ALPA Kids Platform, or our legitimate interest where a contract has been or will be entered into between us and the company you represent, and/or our legitimate interest in further developing the ALPA Kids Platform and the services we provide.

1.2 Information related to creating a user account

In order to access and use certain services offered on the ALPA Kids Platform, we may ask you to create a personalised user account, either through the e-mail address and password you choose or by using identification tools provided by third parties (such as Facebook, Google or Apple).

The legal basis for the collection of personal data is the performance of a contract between us and you as an individual, or our legitimate interest where the contract is between us and a company you represent.


1.3 Information related to the learning path service

In order to access and use the ALPA Kids Platform’s personalised learning path service, we may ask you to provide, in addition to the information required to create a personalised user account as set out in Section 1.2 of the Privacy Policy (which applies if you do not have a user account), the nickname, age, gender and native language of the selected service user for the purpose of creating a personalised avatar for the service user (in particular if the user is a child).

As part of the provision of the ALPA Kids Platform personalised learning path service, we will additionally collect digital learning game usage data from the service user’s interaction with the ALPA Kids Platform in order to enable ALPA Kids to conduct learning analytics to better understand, personalise and optimise the service user’s learning methods. In addition to the data set out in Section 1.1 of the Privacy Policy, the digital learning game usage data that we collect when providing the personalised learning path service includes information about the various choices you make both when choosing a particular digital learning game and within that particular game, the duration of the game, the results and other data related to the digital learning game.

We use tools and instruments provided by various partners to collect and analyse information related to the ALPA Kids Platform personalised learning path service, including usage data of the selected digital learning game. For a list of our partners, see Section 2 of the Privacy Policy.

The legal basis for the collection of personal data is the performance of a contract or pre-contractual activity between us and you (or the company you represent) for the purpose of providing the personalised learning path service to you (or the company you represent) on the ALPA Kids Platform, or our legitimate interest where a contract has been or will be entered into between us and the company you represent, and/or our legitimate interest in further developing the ALPA Kids Platform and the personalised learning path service we provide.


1.4 Transaction data

When you place an order on and/or through the ALPA Kids Platform (for example, using the Google Play Store or App Store) for the purchase and use of a paid digital learning game, a personal learning path service, or any other service or product offered on the ALPA Kids e-shop, we may collect information about your payments and transactions and other information related to the transaction, such as the first name and surname and the date of birth of the person placing the order, the name of the organisation being represented (if the order is placed on behalf of a legal entity), telephone number, e-mail address and other contact details, payment method, bank account number and holder, bank name, delivery address and other relevant information relating to the order.

The legal basis for the collection of transaction data is the performance of a contract between us and you as an individual, or our legitimate interest where the contract is between us and a company you represent.

We also process the personal data we collect to comply with our obligations under applicable accounting and tax laws. In this case, the processing of personal data is based on the legal provisions that require us to process personal data.


1.5 Queries and answers

If you send us a query via the ALPA Kids Platform, we will process your contact details and the content of the query in order to respond to it.

The legal basis for the collection of this information is our legitimate interest in responding to your queries about us and the services we provide.


1.6 Data relating to legal requirements

Where necessary, we may process personal data in order to pursue our legitimate interest in bringing, prosecuting or defending legal claims arising out of any contract between us and you (or the company you represent).


1.7 Direct marketing

If you consent to receive push notifications and/or e-mails from the ALPA Kids Platform mobile apps by entering your e-mail address, we may use the push notifications from the mobile apps and/or your e-mail address to send you news, offers and other marketing communications.

The legal basis for sending you direct marketing content is your consent or our legitimate interest in promoting the ALPA Kids Platform and providing you with information about ALPA Kids and the services offered on the ALPA Kids Platform. You have the right to withdraw your consent to receiving direct marketing materials at any time by contacting us by e-mail at alpa@alpa.ee and/or by opting out of receiving push notifications on the ALPA Kids Platform mobile app. You may also opt-out of the use of your e-mail for direct marketing by clicking the opt-out link in the message you have received from us.


1.8 Cookies

What are cookies?

Cookies are small text files that the ALPA Kids Platform may store on your device during your visit. Cookies can be used to remember your choices and preferences to make it easier for you to use the ALPA Kids Platform, so that you do not have to re-enter them on each visit or each website.

What kind of cookies do we use?

The ALPA Kids Platform uses cookies to store your IP address and browsing information, including information about the websites you visit and the time you spend on them, as well as information about the device you use and your preferences for using the ALPA Kids Platform.

We also use cookies to track web traffic, application and user activity on the ALPA Kids Platform – we use this information to analyse visitor behaviour and provide a better user experience.

Cookies help us:
  – provide you with a better user experience when visiting the ALPA Kids Platform;
  – enable you to set personal preferences;
  – collect statistics on the use of the ALPA Kids Platform; and
  – measure the effectiveness of advertising.

We use the following types of cookies on the ALPA Kids Platform:

Functionality cookies

Functionality cookies are necessary to enable you to navigate the ALPA Kids Platform and use its features. Functionality cookies are used, for example, in applications to remember your user account login details.

Statistical cookies

Statistical cookies collect anonymous statistics about how users use the ALPA Kids Platform mobile applications. Statistical cookies may, for example, help us to understand how users browse and use the ALPA Kids Platform mobile applications and which parts of it are most used. Statistical cookies are stored on your device and used only with your consent.

How long will cookies stay on my device?

Cookies fall into two categories, depending on how long they stay on your device.

Session cookies

Session cookies are only created for the duration of the session and are kept on your device until you close the browser or mobile app. Session cookies are not stored on your device’s hard drive.

Persistent cookies

Persistent cookies are stored on your hard drive until you delete them or they expire. We can retain data from persistent cookies for a maximum of 2 years.

Cookies will only be stored on your device with your consent, except for cookies that are only necessary for the technical functioning of the ALPA Kids Platform. Please note, however, that if you do not consent to the use of cookies, you may not be able to use certain features of the ALPA Kids Platform.

Please also be advised that third parties (such as advertising networks and web traffic analysers and other external service providers) may use cookies over which we have no control.

How do I manage cookies?

You can manage and/or delete cookies at your discretion – see www.youronlinechoices.com for more details. You have the option to delete all cookies on your device, and most web browsers can be set to refuse cookies. However, if you do so, certain preferences may need to be manually re-entered each time you visit and some services and features may not function.

 

2. TRANSMISSION AND PUBLICATION OF PERSONAL DATA

We will do everything in our power to keep your personal data safe, and we demand strict security and confidentiality from our employees and partners.

We may disclose your personal information:
  – to your trusted service providers who provide services to us or to you as processors under our instructions. We will always control and be responsible for the use of your personal data;
  – to public authorities, where required to do so by law or where a lawful request for information is made to us by a public authority; and
  – in relation to our merger, acquisition or sale of our business or a part thereof.

As of the “last updated” date indicated in the header of this Privacy Policy, we use the following processors for the relevant purposes:
    – Google Analytics, which provides us with analytics services to track users’ navigation and usage data on the ALPA Kids Platform mobile applications;
  – AWS SageMaker, which provides us with an analytics service to analyse the personalised learner service user’s usage data on a specific digital learning game selected in the ALPA Kids Platform mobile app for learning analytics purposes;
  – Facebook SDK, which provides us with a service to analyse users’ mobile app downloads from the ALPA Kids Platform;
  – Google Play Store, App Store and Payment Centre AS, which provide us with payment services to enable you to make payments on and/or through the ALPA Kids Platform to subscribe to and purchase digital learning games, any services and products available in our e-shop.

We may further disclose your personal information:
    – to ALPA Kids employees responsible for customer care and supporting customer relationships, as well as to employees in accounting, IT maintenance, business analysis and planning functions;
  – to suppliers of the IT systems and cloud service providers we use to manage our customer interactions, and to our auditors;
  – to banks;
  – to our processors and other persons involved in the performance of the contract;
  – to parties helping us to exercise our rights under the contract (debt recovery service providers, legal advisers, courts, credit reference agencies, etc.);
  – to parties involved in any merger, acquisition or sale of all or part of our assets.
We do not transfer your personal data outside the European Union or the European Economic Area.

 

3. HOW LONG DO WE RETAIN YOUR PERSONAL DATA?

We will only retain your personal data for as long as necessary to achieve the purposes described in the Privacy Policy or as required by law. Most of your personal data will be stored until the end of the customer relationship between you and ALPA Kids, i.e. as long as your ALPA Kids Platform user account remains active (if you have a user account). We may retain this information for up to 2 years after your ALPA Kids Platform account expires.

Certain personal data may be retained after the end of the customer relationship if required or permitted by applicable law. For example, we will keep basic accounting documents (such as copies of contracts and invoices) for 7 years from the end of the relevant financial year, as required by applicable law. We will retain your personal data relating to the contract for 10 years from the date of termination of the contract, subject to a maximum limitation period in case of intentional breach.

When the retention of your personal data is no longer required by law or necessary for the exercise of the rights or obligations of either party, we will permanently delete your personal data, unless you have instructed us otherwise and we have entered into an agreement for longer-term data retention.

 

4. UPDATING THE PRIVACY POLICY

We may update this Privacy Policy from time to time. We will notify you on the ALPA Kids Platform when we update the Privacy Policy. This Privacy Policy was last updated on the “last updated” date above.

 

5. YOUR RIGHTS

You have the right to access the personal data we process by requesting access to it. To the extent permitted by law, you have the right of access to, and the right to rectify, update, amend or erase your data.

If your personal data are deleted at your request, we will only retain copies of them if this is necessary to protect our legitimate interests and those of third parties, to comply with instructions from public authorities, to resolve disputes, to troubleshoot problems or to enforce contracts we have entered into with you. Please note, however, that certain personal data are strictly necessary or required by law in order to achieve the purposes described in this Privacy Policy. You will not be able to delete this information.

Where the processing of personal data is based on your consent, you have the right to withdraw your consent at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing of personal data that was carried out on the basis of consent prior to the withdrawal.

Subject to the conditions set out in the legislation on the protection of personal data, in certain cases you have the right to request the restriction of the processing of your personal data and also to object to the processing of certain personal data.

Subject to the conditions set out in the data protection legislation, you have the right to data portability, i.e. the right to receive your personal data in an organised form in a commonly used machine-readable format and to transfer it to another controller at your own discretion.

For requests to exercise any of the above rights, please contact us at alpa@alpa.ee.
If you feel that we are not processing your personal data properly, you have the right to lodge a complaint with your national data protection authority. In Estonia, this is the Data Protection Inspectorate. Contact details for the Data Protection Inspectorate can be found here: www.aki.ee.

 

6. SECURITY

We use appropriate organisational, technical and organisational security measures (including physical, electronic and administrative) to protect personal data against loss, destruction, misuse and unauthorised access or disclosure. For example, we only give access to your personal data to authorised employees and contractors who need them to perform their duties.

Please note that while we strive to take reasonable measures to protect the security of your personal data, no system can completely eliminate all possible security risks.

 

7. ALPA KIDS CONTACTS

If you have any questions about this Privacy Policy or the personal data we process about you, please contact us at alpa@alpa.ee.