ALPA Kidsi mobiilirakenduse kasutustingimused (Terms of Use)

 

  1. Üldinfo

1.1 ALPA Kids (ALPA Kids OÜ, registrikood 14547512) loob koostöös õpetajate, haridustehnoloogide ja lapse arengu spetsialistidega lastele harivaid mobiilirakendusi.

1.2 ALPA Kidsi kasutustingimustes selgitatakse, mis tingimused on seatud ALPA mobiilirakenduse kasutamiseks.

1.3 Eeldame, et ALPA Kidsi mobiilirakendust kasutades olete meie kasutustingimustega tutvunud ja nõustute nendega.

 

  1. Ostud ja arveldus

2.1 ALPA Kidsi mobiilirakenduse tasulise sisu arveldust vahendavad mobiilirakenduste müügikeskkonnad, kes võivad Teilt küsida müügi teostamiseks andmeid nagu nimi, krediitkaardinumber jms.

2.2 ALPA Kidsil ei ole ligipääsu Teie arveldusega seotud andmetele.

2.3 ALPA Kidsil on õigus hindu muuta.

2.4 Ostude ja arveldusega seotud probleemide puhul peate võtma ühendust selle mobiilirakenduse müügikeskkonnaga, kust rakenduse ostsite või püüdsite osta.

2.4 Isegi, kui meie Teie arveldusega seotud andmeid ei näe, oleme igati valmis pakkuma kliendituge ja Teid ostude sooritamisel abistama.

2.5 Mobiilirakendusest ostetav litsents on vaid individuaalsetele füüsilisest isikust kodukasutajale. Juriidilised isikud (sealhulgas haridusasutused) on kohustatud ostma haridusasutuse paketi, mille info asub kodulehel www.alpa.ee.

 

  1. Mobiilirakenduse uuendamine

3.1 Uuendame ALPA Kidsi rakendust järjepidevalt.

3.2 Uuendamised võivad tuua kaasa ajutisi tõrkeid rakenduse töös ja/või rakenduses informatsiooni valesti kuvamist. Sellisest juhtumist tekkinud ebamugavust kasutajale ei hüvitata, kuid ALPA Kids püüab probleemi võimalikult kiiresti lahendada.

3.3 ALPA Kidsi kasutaja kohustub kasutama mobiilirakenduse kõige uuemat versiooni, et tagada uusim sisu ja töökindlus.

 

  1. Intellektuaalne omand

4.1 Kogu ALPA Kidsi mobiilirakenduse disaini, sisu, arenduskoodi jm hõlmav intellektuaalne omand kuulub ettevõttele ALPA Kids OÜ ning selle reproduktsioon on keelatud ilma kirjaliku kokkuleppeta.

 

  1. Välised lingid

5.1 ALPA Kidsi mobiilirakendus võib linkida meie ettevõttele mitte kuuluvatele veebilehekülgedele (Facebook vm) ja muule sisule. Selliste veebilehekülgede ja muu sisu külastamisel soovitame lugeda nende privaatsuseeskirju ja kasutustingimusi, sest ALPA Kids nende eest ei vastuta.

 

  1. ALPA Kidsi privaatsuseeskiri

6.1 ALPA Kidsi kasutaja on kohustatud tutvuma ja nõustuma meie privaatsuseeskirjaga.

 

  1. Vaidluste lahendamine

7.1. ALPA Kidsi privaatsuseeskiri ja kasutustingimused on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega ning selle kohaldamist, tõlgendamist ja lõpetamist reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.

7.2. ALPA Kidsi privaatsuseeskirja ja kasutustingimuste täitmisest või täitmata jätmisest tulenevad mis tahes vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidluse osapooled ei suuda vaidlust läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras.

 

  1. Kontaktandmed

8.1 Kaebuste, tagasiside ja küsimuste edastamiseks võtke meiega ühendust aadressil alpa@alpa.ee.